• Při společném nákupu potisku a textilu: cena za potisk platí při současném nákupu textilu k potisku od nás, avšak minimální odběr textilu s potiskem činí 3 000 Kč bez DPH: ceny platí, pokud celková cena textilu každé značky v kalkulaci/objednávce činí min. 3 000 Kč bez DPH.
  • Při dodání vlastního textilu je účtován jednorázový manipulační poplatek 400 Kč bez DPH
  • Při nákupu textilu každé vybrané značky v hodnotě min. 9 000 Kč bez DPH: ceny platí, pokud celková cena textilu každé značky v kalkulaci/objednávce činí min. 9 000 Kč bez DPH.
  • Při dodání správných tiskových dat: podklady je nutné připravit přesně dle DTP manuálu nebo dodat logo v křivkách a ve správné barevnosti. V opačném případě bude pro zachování ceny nutné, abyste provedli opravu podkladů nebo schválili grafické vícepráce, které účtujeme sazbou 600 Kč/hod bez DPH dle skutečně stráveného času (vždy vás budeme informovat předem).

Termín dodání:

  • Čas na výrobu + dopravu, tj. výrobní lhůta je u potisku min. 7 pracovních dní, u vyhotovení výšivky/nášivky je výrobní lhůta min. 14 pracovních dní. Uvedená lhůta běží od okamžiku schválení všech korektur do okamžiku vyexpedování, na dopravu počítejte 1 - 2 pracovní dny (0 dní osobní odběr a kurýr / 1-2 dny balík a palety po ČR).

Závaznost nabídky:

  • Tato cenová nabídka není závazná a ve smyslu obchodních podmínek není návrhem smlouvy ze strany e-print.cz. V případě Vašeho zájmu o objednání dle této cenové nabídky bude prověřena aktuální dostupnost zboží/výrobních kapacit a vznikne závazná smlouva nebo zašleme novou cenovou nabídku znázorňující případné změny, které vznikly mezi vytvořením nabídky a projevením Vašeho zájmu.

Ceny zahrnují:

  • Veškeré náklady na samotnou výrobu produktu, tj. všechny technologické přípravy, tisk / výrobu a potřebné manipulace atd.
  • Kontrolu podkladů a korekturu, tj. 1x kontrola podkladů se zprávou o chybách k opravě + 1x kontrolní korektura (vícenásobné kontroly chybných podkladů nebo dodatečné korektury jsou placené), max. 15 minut grafických prací

Ceny NEzahrnují:

  • Dopravu, tj. ceny platí pro osobní odběr v Plzni, doprava je vypočítána až v košíku dle obsahu objednávky
  • DTP vícepráce, tj. jakékoliv opravy podkladů či tvorbu grafiky a opakované korektury nebo kontroly chybných podkladů

Platební podmínky:

  • Zálohová platba, tj na veškeré výrobní a tiskové zakázky je u nových zákazníků vyžadována 100% zálohová platba, u opakovaných zákazníků lze dle hodnoty zakázky 50-75% záloha (na fakturu pouze ověření zákazníci s perfektní bonitou a po dokončení min. 3 objednávek v hodnotě min. 3x 10 000 Kč bez DPH, pro VIP klienty je možná fakturace se splatností 30 dní).